LOGO

جهت ورود به سامانه قدیمی آموزش های آزاد پردیس، اینجا را کلیک نمایید.
(محتوای دوره های برگزار شده در این سامانه تا تاریخ 1401/10/01 در دسترس خواهد بود)
(آزمون HSE در این سامانه برگزار میگردد)
 
جهت ورود به سامانه جدید آموزش های آزاد پردیس، اینجا را کلیک نمایید.